کار در لهستان

2019-06-19T02:15:41+04:30Tags: , , , , |

معرفی کلی لهستان لهستان با داشتن موقعیت اقتصادی قوی در اروپا، هزینه های کم زندگی و نیاز به نیروی متخصص، لهستان می تواند فضای مناسبی را برای کار و زندگی در اروپا برای شما ایجاد کند. چشم انداز فرصت های شغلی در لهستان خوب است. نظرسنجی های اخیر OECD در اقتصاد نشان می دهد که بازار کار کشور در حال رشد است و رشد بازار در سال 2018 قوی بوده است. ورشو، کراکوف و وروکلاو، به عنوان شهر های اصلی برای کار فارغ التحصیلان شناخته می شوند. شما همچنین از هزینه زندگی کمتر نسبت به اکثر کشورهای اروپایی در لهستان لذت خواهید [...]

افزایش 40 درصدی اجازه کارهای صادر شده برای مهاجران در لهستان

2019-01-08T14:52:49+03:30Tags: , |

ادارات استانی کار در لهستان حدود 100 هزار اجازه کار در لهستان را بین ماه های ژانویه تا آوریل سال جاری برای مهاجران در لهستان صادر کردند که حاکی از افزایشی 40 درصدی نسبت به همین بازه در سال 2017 می باشد. اوکراینی ها بخش عمده مهاجران اقتصادی را تشکیل می دهند که موفق به اخذ اجازه کار لهستان شده اند که دارای اعتبار اولیه 3 سال هستند، اما امکان تمدید آنها نیز وجود دارد. همچنین به گفته Stanislaw Szwed – معاون وزیر کار لهستان- اجازه کارهای موقت که 1 سال اعتبار دارند، شاهد کاهش به میزان یک چهارم بوده اند؛ [...]