کار در قطر

2019-06-19T02:17:49+04:30Tags: , , , , , , |

کار در قطر اگر بخواهیم یکی از معیارهای انتخاب کشور برای مهاجرت را در نظر بگیریم، آن نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری در قطر به عدد باورنکردنی 0.10 درصد در سال 2018 رسیده است. این یعنی از هر هزار نفر در قطر یک بیکار. قطر کشوری است کوچک با فرصت های بزرگ. حقوق در قطر کم و بیش معادل حقوق در کشورهای غربی است. اما با توجه به عدم پرداخت مالیات حقوق، درآمد خالص معمولا بیشتر از کشورهای غربی است و این یکی از جاذبه های مهم کار در قطر است. برخی از مزایای مشترک که شرکت ها به کارکنان ارائه [...]