کار در امارات متحده عربی

2019-06-19T02:46:32+04:30Tags: , , , , , , , |

آب و هوایی نزدیک به ایران، حقوق و دستمزد های بدون مالیات، نرخ جرم پایین و جمعیت مهاجر زیاد تنها برخی از جاذبه های کار در امارات متحده عربی است. رشد بی وقفه امارات متحده عربی  به خصوص دوبی در سال های اخیر موجب شده است که داشتن تجربه کاری در امارات رزومه شما را درخشان می کند. امارات جایی است که سنت با مدرنیته همراه می شود. انگلیسی زبان اصلی کسب و کار است و حدود 85 درصد از جمعیت امارات مهاجر هستند بنابراین شما هیچ مشکلی با آن نخواهید داشت. فرصت ها در سراسر این کشور وجود دارد، اما [...]