کار در جمهوری چک

2019-06-19T02:22:01+04:30Tags: , , , , |

کار در جمهوری چک جمهوری چک کشوری در قلب اروپاست و از این نظر برای تجارت و کسب و کار های مختلف ایده آل است. 60 درصد اقتصاد جمهوری چک بر پایه خدمات بنا نهاده شده است. همچنین اقتصاد چک به شدت وابسته به صادرات است. با اینکه زبان چکی برای یادگیری سخت است اما با توجه به اینکه بیشتر مردم انگلیسی را آموخته اند، از این نظر مشکلی به نظر نمی رسد. هر فردی که بیش از 183 روز در هر سال در این کشور کار کند مشمول پرداخت مالیات است. از زمان سقوط پرده آهنین در سال 1991، جمهوری [...]