کار در لهستان

2019-06-19T02:15:41+04:30Tags: , , , , |

معرفی کلی لهستان لهستان با داشتن موقعیت اقتصادی قوی در اروپا، هزینه های کم زندگی و نیاز به نیروی متخصص، لهستان می تواند فضای مناسبی را برای کار و زندگی در اروپا برای شما ایجاد کند. چشم انداز فرصت های شغلی در لهستان خوب است. نظرسنجی های اخیر OECD در اقتصاد نشان می دهد که بازار کار کشور در حال رشد است و رشد بازار در سال 2018 قوی بوده است. ورشو، کراکوف و وروکلاو، به عنوان شهر های اصلی برای کار فارغ التحصیلان شناخته می شوند. شما همچنین از هزینه زندگی کمتر نسبت به اکثر کشورهای اروپایی در لهستان لذت خواهید [...]