کار در قبرس

2019-06-19T02:22:55+04:30Tags: , , , |

معرفی کلی قبرس نیروی کار خارجی در قبرس برای یافتن شغل چالش فراوانی دارد اما هزینه معقول زندگی و رفاه و امنیت قبرس سبب شده که قبرس ارزش اقدام برای کار را دارد. قبرس از ترکیب یونانی ها در جنوب و ترکیه ای ها در شمال تشکیل شده است. این کشور در نقطه مشترک بین اروپا، آسیا و آفریقا است و به همین دلیل ترکیبی کامل از این سه فرهنگ است. پیدا کردن کار در قبرس یک چالش بزرگ است؛ با وجود اینکه نرخ بیکاری در سالهای اخیر رو به کاهش بوده است، اما هنوز نرخ بیکاری روی عدد 32٪ باقی [...]