کار در تاجیکستان

2019-06-19T02:21:48+04:30Tags: , |

کار در تاجیکستان یافتن کار در تاجیکستان برای مهاجران دشوار است. البته به دلیل تشابه زبان این کشور با ایران تاجیکستان مقصدی جذاب و بدون دردسر به نظر می رسد. تاجیکستان یکی از فقیرترین کشورهای آسیا است که تقریبا 40 درصد جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می کنند. در سال 2012، حدود 47.9 درصد نیروی کار در بخش کشاورزی، 41.2 درصد در بخش خدمات و 10.9 درصد در بخش صنعت مشغول به فعالیت بوده اند. امروزه صنایع اصلی تاجیکستان نفت، آلومینیوم و سبزیجات هستند. از زمان استقلال تاجیکستان از روسیه، اقتصاد این کشور از صادرات این منابع مهم به کشورهای [...]