کار در بلژیک

2019-06-19T02:25:09+04:30Tags: , , , , , |

معرفی کلی بلژیک بلژیک کشوری واقع در مرکز اروپاست. در این کشور تعداد زیادی فرصت شغلی فوق العاده را برای فارغ التحصیلان با استعداد وجود دارد. اگر در فکر مهاجرت به بلژیک هستید نگران کوچکی این کشور نباشید. این کشور اغلب به عنوان "قلب اروپا" شناخته می شود و با جمعیت حدود 11.5 میلیون نفر، دارای حدود 220.000 مهاجر است. بنابراین شما در بلژیک مهاجران زیادی مثل خود خواهید دید. بلژیک از سه منطقه تشکیل شده است: فلمیش (در شمال)، منطقه بروکسل و والون (در جنوب). بلژیک کشوری چند زبانه است. هلندی در بخش فلمیش و در بروکسل صحبت می شود، [...]