کار در ایسلند

2019-06-19T02:25:21+04:30Tags: , , , |

معرفی کلی ایسلند اگرچه ایسلند برای مهاجرت کاری به ذهن همه نمی رسد ولی به لطف صنعت گردشگری و نیاز به نیروی کار متخصص این کشور فرصت های زیادی را برای ارائه به کارجویان دارد. البته نیروی کار بین المللی به خروج ایسلند از رکود اقتصاد جهانی در سال 2008 کمک شایانی نموده است. استقبال مناسب از نیروی کار بین المللی پاسخی به این همیاری است. این کشور یکی از قابل توجه ترین نرخ های بیکاری در اروپا را دارد. نرخ بیکاری در ایسلند در مارس 2018 به میزان 2.5٪ بوده است. همچنین ایسلند صلحجوترین کشور در جهان است. عنوانی که ایسلند [...]