کار در استونی

2019-06-19T02:46:48+04:30Tags: , , , |

کار در استونی در مقایسه با سایر کشورهای اروپای مرکزی، استونی شاخص توسعه انسانی بالایی نسبت به سرانه جمعیت خود دارد. اقتصاد این کشور در سال های اخیر با چندین صنعت به شکوفایی رسیده است. استفاده روسیه از بنادر استونی برای قسمتی از صادرات نفتی خود نیز به نرخ رشد استونی کمک کرده است. این رشد و شکوفایی صنعت استونی می تواند توجیهی برای کار در استونی باشد. صنایع خدماتی 71 درصد از تولید ناخالص داخلی استونی را تشکیل می دهند. دومین صنعت بزرگ در استونی چوب است و بیش از 13،000 نفر در جنگلداری و تولید محصولات چوب و کاغذ [...]