کار در انگلستان

2019-06-19T02:25:33+04:30Tags: , , , , |

معرفی کلی انگلستان وجود قوانینی در کسب و کار  که نظام حقوقی انگلیس از آن پشتیبانی می کنند در کنار ثبات سیاسی و اقتصادی این کشور وجود دارد سبب شده کار در انگلیس برای نیروهای متخصص و کارآزموده خارجی یک گزینه ایده آل باشد. انگلستان را می توان جز برترین کشورهای قاره سبز از نظر اقتصاد دانست که البته بر پایه آمار بیشتر نیروی کار خود را از شرق اروپا برآورده می کند. در این سالها سی درصد از کسانی که در انگلستان استخدام شده اند را نیروی کار خارجی تشکیل می دهد که همه تحصیل کرده هستند. فرصت های شغلی [...]