کار در کرواسی

2019-06-19T02:19:47+04:30Tags: , , , |

کار در کرواسی اگر می خواهید در کرواسی کار کنید، باید با ساعت های کاری، حداقل حقوق و تعطیلات این کشور آشنا شوید. میانگین ساعات کاری در کرواسی 40 ساعت است. همچنین روزهای کاری در کرواسی بین 5 تا 6 روز در هفته می باشد. ساعت های کاری برای بانکها در کرواسی از روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 8 صبح تا 7 بعد از ظهر و یکشنبه ها از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر است. سایر اداره جات معمولا از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:30 صبح تا 4:30 بعدازظهر باز هستند. حداقل مرخصی سالیانه با حقوق در کرواسی 18 [...]