مهاجرت تحصیلی

2020-02-01T13:18:53+03:30Tags: , , |

چرا مهاجرت برای ادامه تحصیل به کشورهای دیگر فرصت مناسبی است؟ دلایل مهاجرت تحصیلی به کشور های اروپایی، استرالیا و کانادا چیست؟ اینها سوالیاتی است که در ابتدا ذهن افراد زیادی را به خود مشغول میکند. تحصیل در کشورهای غربی امکان دسترسی آخرین به روزرسانی های علمی و تجربی و دنیای نامحدود اطلاعات را فراهم می سازد. در بیشتر کشورهای غربی مهارت همگام با دانش به دست می آید.  فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر فرصت بهتری برای استخدام توسط کارفرماها را دارند. در دوره جهانی سازی، بین المللی شدن آموزش عالی به طرز چشمگیری افزایش یافته و به یک فعالیت محور بازار [...]