درباره ژاپن

ژاپن 127 میلیون جمعیت دارد و در دورترن نقطه در شرق آسیا قرار گرفته است و دور تا دور آن را آب فرا گرفته است.مردم ژاپن زردپوست هستند و بیشتر آنها به آیین بودا شنتو و مسیحت باور دارند.

مهاجرت به ژاپن

برای اینکه خارجی ها بتوانند با ویزای کار به این کشور مهاجرت کنند شرایط خاصی برای افراد متخصص خارجی قرار داده شده است و برای زندگی در ژاپن باید ویزایی هماهنگ با آنچه مربوط به فعالیتش است دریافت کند. برای اینکه بتوانید وارد زاپن شوید 27 نوع ویزا در نظر گرفته شده است که هر کدام دارای یک ساختار متفاوت است.که به سه بخش متفاوت تققسیم می شود.

انواع ویزای ژاپن

1.کسانی هستند که دارای پیشنهاد کاری از ژاپن هستند که مانند ویزای کار دیگر کشورهاست.

2.ویزایی که با آن نمی توان در ژاپن کار کرد.

3.ویزایی که با آن می توانید به خانواده خود در ژاپن بپیوندید.

افراد یاد شده در زیر، برای مهاجرت به کشور ژاپن از راه ویزای کار در اولویت اداره ی مهاجرت هستند:

الف ) دارندگان مدرک دانشگاهی مرتبط با کار در ژاپن.

ب ) افرادی که حداقل ۱۰ سال سابقه ی حرفه ای در مشاغل مهندسی دارند.

پ ) افرادی که حداقل ۳ سال سابقه ی کاری حرفه ای در خدمات بین المللی دارند.

ت ) سرمایه گذاران خارجی با داشتن حداقل ۵ میلیون ین دارایی برای سرمایه گذاری در کشور ژاپن

رایج ترین ویزاهای کار برای دریافت ویزای کار در کشور ژاپن را در ادامه به آن اشاره می کنیم

ویزای کار مهندسین / متخصص در زمینه علوم انسانی / خدمات بین المللی در کشور ژاپن

ویزای کار مهندسین: این ویزا به اشخاصی که در زمینه علوم فیزیکی، مهندسی و یا سایر علوم طبیعی که مدارک دانشگاهی در رشته های مربوطه و یا ۱۰ سال سابقه کاری به طور تجربی دارند اعطا میشود.

متخصصین در زمینه علوم انسانی: به افرادی که در حوزه حقوقی، اقتصادی، اجتماعی یا علوم انسانی مدرک دانشگاهی دارند و یا ۱۰ سال تجربه حرفه ای در این زمینه دارند داده می شود.

خدمات بین المللی: در زمینه ترجمه، تفسیر، آموزش زبان، روابط عمومی، تجارت بین المللی، طراحی مد، طراحی داخلی، توسعه محصول به افرادی با ۳ سال تجربه و سابقه حرفه ای در همین زمینه ها داده میشود اما در زمینه تفسیر/ ترجمه یا آموزش زبان نیاز به یک مدرک دانشگاهی حتما  الزامی است.

ویزای کار در ژاپن

رایج ترین ویزاهای کار برای اخذ ویزای کار در کشور ژاپن را در ادامه به آن اشاره میکنیم:

ویزای کار مهندسین / متخصص در زمینه علوم انسانی / خدمات بین المللی در کشور ژاپن

ویزای کار مهندسین: این ویزا به اشخاصی که در زمینه علوم فیزیکی، مهندسی و یا سایر علوم طبیعی که مدارک دانشگاهی در رشته های مربوطه و یا ۱۰ سال سابقه کاری به طور تجربی دارند اعطا میشود.

متخصصین در زمینه علوم انسانی: به افرادی که در حوزه حقوقی، اقتصادی، اجتماعی یا علوم انسانی مدرک دانشگاهی دارند و یا ۱۰ سال تجربه حرفه ای در این زمینه دارند داده می شود.

خدمات بین المللی: در زمینه ترجمه، تفسیر، آموزش زبان، روابط عمومی، تجارت بین المللی، طراحی مد، طراحی داخلی، توسعه محصول به افرادی با ۳ سال تجربه و سابقه حرفه ای در همین زمینه ها داده میشود اما در زمینه تفسیر/ ترجمه یا آموزش زبان نیاز به یک مدرک دانشگاهی حتما  الزامی است.

 

برای پیدا کردن کار در ژاپن می توانید فرم ثبت نام سامانه کاریابی بین المللی را در اینجا پر کنید و در قسمت کشور انتخابی ژاپن را یکی از گزینه های مهاجرت خود قرار دهید.

ثبت نام در سامانه کاریابی بین المللی