دریافت مجوز کار در رومانی

برای اینکه فرایند دریافت مجوز کار در رومانی آغاز شود پیش از هر چیزکافرما می بایست هزینه ای را بسته به اینکه کارگر کجا اقامت دارد بپردازد. برای نمونه کارمندان آزمایشی یا کارکنانی که دستمزد بسیار پایین دارند، ورزشکاران و کارگران مرزی و یا حتی کارمند دائمی باید دویست یورو از سوی کارفرما پرداخت شود و اگر برای کارمندان فصلی  و تحصیلی باشد این هزینه برابر با پنجاه یورو است. در این راستا کارفرما وظیفه دارد اصل فیش پرداختی را با مهر و امضای خزانه داری تحویل دهد.

برای اینکه بتوانید درخواست ویزای کاری در رومانی بکنید نباید اقامت این کشور یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا را داشته باشید.

از جمله شرایط دریافت ویزای کاری این است که کارفرما باید ثابت کند نمی تواند با نیروی کار موجود در رومانی یا قاره اروپا نیاز به کارمند خود را برآورده سازد.

شرایط دریافت ویزای کار در رومانی

شما باید ثابت کنید برای انجام کار مورد نظر از نظر جسمانی مشکلی ندارید.

شما نباید هیچ گونه سابقه کیفری که با حضور شما در رومانی و کار در این کشور سازگار نباشد داشته باشید.

کارفرما باید شما را زیر پوشش بیمه سالانه رومانی قرار دهد.

کارفرما باید به تعهد خود نسبت به بودجه سالانه رومانی عمل کند

کارفرما باید در زمینه ای فعالیت کند که بر ای آن پروانه از دولت گرفته است.

شما اگر ورزشکار حرفه ای هستید باید نشان دهید در همین رشته در کشور دیگری نیز در حال فعالیت هستید.

نباید درخواست کار با دستمزد کم و اسمی داشته باشید.

یا اینکه درخواستی کار به عنوان کارگر مرزی داشته باشید و یا اقامت تحصیلی رومانی را گرفته باشید.

از جمله دیگر موارد که باید به آن برای گرفتن ویزای کار توجه کرد

شما از کشوری آمده باشید که برای ورود به رومانی نیاز به ویزا داشته باشید

شما این حق را دارید که در رمانی بمانید تا به خانواده خود بپیوندید.

شما به طور موقت در رومانی اقامت دارید.

شرایط دریافت مجوز کار در رومانی

سی روز زمان می برد که پرونده شما برای دریافت مجوز در اداره بازرسی مهاجرت رومانی بررسی شود و در این مدت امکان اینکه از شما مدرک بیشتری بخواهند نیز وجود دارد هر چند گهگاه تا پانزده رو بیشتر نیز ممکن است این فرآیند به درازا بکشد.

کارفرما می بایست در مدت پانزده روز قرارداد با فرد مورد نظر برای درخواست مجوز و در زمان تعیین شده به اداره بازرسی بفرستد.

هزینه ای که برای دریافت ویزای کار در رومانی دریافت می شود 120 یورو است.

ویزای بلند مدت کار در رومانی

اگر می خواهید به صورت بلندمدت در رومانی کار کنید باید مدارک زیر را ارئه دهید.

باید مجوز کار را که توسط اداه بازرسی مهاجرت رومانی صادر شده ارائه دهید و یا مدرکی که نشان دهد فد می تواند بدون نیاز به داشتن مجوز در رومانی کار کند.

شما باید ثابت کنید می توانید با حقوق دریافتی زندگی کنید و دچار کمبود نخواهید شده که البته این مورد در ویزانوشته شده است.

باید گواهی نداشتن سو پیشینه که توسط مقامهای دولتی برای شخص تایید شده باشد.

بیمه درمانی تا پایان زمان ویزا داشته باشید.

دستمزد کار در رومانی

دستمزد رابطه مستقیم با افزایش تولید ناخالص ملی ان کشور دارد هر چند افرادی دارای مهارت های ویژه هستند تا چهار برابر دیگران دستمزد در نظر گرفته شده است.

برای پیدا کردن کار در رومانی در قسمت کشور انتخابی، رومانی را یکی از گزینه های مهاجرت خود قرار دهید.

ثبت نام در سامانه کاریابی بین المللی

.