متوسط حقوق در ترکیه

بر اساس یک نظرسنجی از میان 919 نفر، متوسط حقوق در ترکیه 137،113 لیر ترکیه است. متوسط حقوق و دستمزد خالص 97،227 لیر ترکیه می باشد. بیشتر افراد شرکت کننده در این نظرسنجی مدرک کارشناسی داشتند و میانگین تجربه کاری آنان بین 4 تا 12 سال بوده است.

میانگین درآمد سالانه کلشغل
لیر  106,828مهندس
لیر  157,118مدیر
لیر  305,723کارگردان
لیر  155,864مدیر منابع انسانی
لیر  94,726توسعه دهنده نرم افزار
لیر  359,583مدیر کل
لیر  148,583مدیر فروش
لیر  80,723معمار
لیر  188,513مدیر فناوری اطلاعات
لیر  202,400دکتر متخصص

همچنین میانگین درآمد در شهرهای مختلف ترکیه در جدول زیر آمده است.

میانگین درآمد سالانه کلشهر
لیر  144,120استانبول
لیر  118,685آنکارا
لیر  132,370ازمیر
لیر  105,601بورسا
لیر  142,466آنتالیا
لیر  81,022اسکیشهر
لیر  93,538آداپازاری
لیر  100,333سامسون

ترکیه برای افراد متخصص و حتی غیر متخصص میتواند پله ترقی برای مهاجرت به کشورهای اروپایی، استرالیا و کانادا شود. برای کاریابی در استانبول و یا کاریابی در آنکارا شما می توانید در فرم ثبت نام کاریابی بین المللی مهاجر کشور ترکیه را به عنوان یکی از گزینه های خود انتخاب کنید.

ثبت نام در سامانه کاریابی بین المللی